VKTI_LIUDIJIMAS_         

 

PASKAITŲ TVARKA

 

1. Bendroji įvadinė informacija.

2. Sąvokos. Eismo dalyvių pareigos. Pratybos. Kontrolinis patikrinimas.

3. Kelio ženklai, Transporto priemonių skiriamieji ženklai. Pratybos. Kontrolinis patikrinimas.

4. Kelių ženklinimas. Pratybos. Kontrolinis patikrinimas.

5. Važiavimo greitis. Lenkimas. Sustojimas ir stovėjimas. Pratybos. Kontrolinis patikrinimas.

6. Reguliuojamos sankryžos. Pratybos.

7. Nereguliuojamos sankryžos. Pratybos. Kontrolinis patikrinimas.

8. Geležinkelio pervažos. Automagistralės. Greitkelis. Krovinių ir keleivių vežimas. Pratybos. Kontrolinis patikrinimas.

9. Saugaus eismo pagrindai. Pratybos. Įskaita.

10. Transporto priemonės eksploatavimo pagrindai.

11. Papildoma įranga. Saugos priemonės. Maršruto planavimas. Konsultacijos. Įskaita.

12. Pratybos. Konsultacijos. Galutinis atsiskaitymas.

 

ATSAKINGAS ASMUO

Už vairavimo mokymą atsakingas direktorius Arūnas Puskunigis. Tel.: (8 688) 95104

 

 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (išrašas):

32.

Klientams suteikiama informacija apie galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojų pirminį mokymą,

suteikiama galimybė su jais susipažinti.

Suteikiama informacija apie teorijos paskaitų laiką ir temas, pratybas, konsultacijas, kontrolinius patikrinimus ir

 mokyklinius egzaminus.

Informuojama apie praktinio vairavimo pamokų grafiką ir specifiką.

Pateikus visus reikalingus dokumentus sudaroma mokymo sutartis.

Kursantams, išklaususiems daugiau kaip 80%  teorinio kurso, baigusiems visą privalomo praktinio vairavimo

mokymo kursą ir turintiems patenkinamus galutinius įvertinimus, išduodamas kursų baigimo liudijimas.

Kursantai informuojami apie teorijos ir praktikos egzaminų VĮ "Regitra" tvarką ir kainas.

Už mokymo kokybę atsako vairavimo mokykla (vairavimo mokyklos vadovas arba jo įsakymu paskirtas

asmuo, atsakngas už vairuotojų pirminį mokymą).

Mokymo vykdymą Kontroliuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos,

kompetencijos ribose Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba bei VĮ "Regitra".

Duomenys šioms institucijoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo tvarkos taisykles  įsakymu patvirtino direktorius Arūnas Puskunigis